aktualizace - narozené vrhy, nakryté feny

22.03.2018 12:40

Narozené vrhy - CHS Magic of Morion, CHS Aledos

Nakryté feny  - Vivien Tergy, Gamma Aledos